Пресмешен сплет на видео снимки од ситуации во кои тие што треба да помогаат не се најподготвени, координирани, или нешто, а најчесто носилките не издржуваат.