Нема посмешни ситуации од оние во кои пијани луѓе се обидуваат да стојат на нозе. Додуша кога е комично, кога е опасно.