Предавање за диносаурусите кои живеат во Австралија ќе се одржи во Музејот Срем во Сремска Митровица. И ништо нема да биде изненадувачки ако предавачот немаше само 12 години.

Алекса Теодоровиќ, ученик од шесто одделение, претхофно повремено работеше како водич во Музејот на Митровица, а сега е веројатно најмладиот куратор во Србија, но и во целиот свет.

SHARE