Во Соединетите Американски Држави започна црниот петок. Тој се случува еден ден по Националниот ден на благодарноста и во него се одвиваат големите набавки. Впечаток е дека секоја година шопинг треската се зголемува низ целата земја и добива димензија на „лудило“.