Али Ахмети, за новата влада

Владата има мандат од четири години и јас мислам дека ќе биде тежок мандат но со среќан крај

SHARE