Свети Наум Охридски Чудотворец (830 – 23 декември 910), бил средновековен научник, писател, учител, и еден од основоположниците на словенската и македонската писменост и просвета. Основач на манастирот на Светите Архангели, денешен Свети Наум. Роден е во првата половина на 9. век.

Наум беше еден од основачите на Преславската книжевна школа и од 886. до 893. година беше учител таму. Беше еден од даровитите ученици на браќата Кирил и Методиј и како таков, кога во 893. година неговиот брат Климент беше назначен за словенски епископ во Велика, на неговото учителско место во Кутмичевица беше назначен Наум Охридски. Во Македонија, во Охридската книжевна школа, Наум Охридски успешно ја продолжи целокупната дејност на Климент Охридски, а изгради и манастир во близината на Охрид. Познато е дека се занимавал со литературна дејност, но неговите текстови сè уште не се идентификувани. Од двете кратки житија, напишани на црковнословенски јазик, се гледа дека бил голем учител, просветител, кој се разбира во народната медицина и толерантно ги водел црковните работи.
Животниот пат на Свети Наум Охридски тече паралелно со оној на Cвети Климент. Свети Наум учествува во Моравската мисија, по чие завршување оди во Велики Преслав, Бугарија, а оттука во Охрид, Македонија, каде ќе му се приклучи на Климент во работата на Охридската книжевна школа. Св. Наум Охридски бил познат како учител, организатор на црковниот живот, просветата, културата, поттикнувал учени луѓе кон творештвото.

На Наум Охридски му се препишуваат делата:

– Канонот за апостолот Андреј
– Канонот за пренесување на моштите на Јован Златоуст

Свети Наум Охридски Чудотворецот починал на 23 декември 910 година во манастирот “Свети Наум“, на брегот на Охридското Езеро, а култот за него започнал да се шири во Македонија, во словенските средини, како и во Албанија и Грција.

SHARE

Оставете коментар