Мобилните со камери направија да ни бидат достапни и најбизарните сцени. Една таква е снимена во ланецот Walmart кога момче се обидува да пазари, а патем води сметка и за својата девојка, која очигледно не е при себе од алкохол.

SHARE