Eдна од најпознатите цркви во Охрид е поставена на карпестиот рид над плажата Канео во стариот дел на градот. Црквата постои од пред 1447. година, иако за изградбата на црквата не постојат никакви сигурни историски податоци, нејзиниот живот може да се следи во општи историски рамки за почнувајќи уште од 14 век.

Денес Канео има зачувано добар дел од своите првобитни фрески и убавина, но видеото нека го долови целиот амбиент.

SHARE

Оставете коментар