Чудесно: Изведба на „Македонско девојче“ од хор во Јордан (ВИДЕО)

Една од најпознатите песни на Јонче Христовски, „Македонско девојче“, како дел од репертоарот на музичкиот ансамбл „Дозан ва автар“ од Јордан, која промовира хорска музика и иновативна изведбена уместност, беше изведена на 7 и 8 февруари во театарот во главниот град Аман.

Заслугите за тоа се на браќата Ајман и Самер Фаза, кои имаат потекло од Македонија, при што првиот го направил аранжманот и заедно со вториот, викан Крсте, им помогнале на другите членови на хорот да ја научат песната. На тој начин браќата Фаза сакале да ја слават сопствената љубов кон македонската култура, кон македонскиот народ и кон своето потекло. Песната ја посветуваат на сопственото „македонско девојче“ – нивната мајка.

„Дозан ва автар“ е водечки секуларен хор во Јордан, составен од 40 до 60 члена од оваа блискоисточна земја и од целиот свет, претставувајќи различни професии, возрасти, култури и интереси. Заедно со хоровите „Вартавар“ и „Хармонија на животот“, тие три вечери едноподруго од 6 до 8 февруари во Аман за јорданската публика изведоа широк спектар музика од регионот, како и од Алжир, Тунис, Македонија, Романија и Ерменија.

Ансамблот „Дозан ва автар“ ја доби наградата за најдобра арапска песна на Хорски фестивал на Среден Исток во Дубаи 2017, потоа златни медали во категориите фолклор и музика на духот и на верата на 9. Светски хорски игри во Сочи 2016, како и златни дипломи за сценски фолклор и за мешан хор на 8. Светски хорски игри во Рига 2014.

Makedonsko Devojce Performed In Amman, Jordan

Dozan Wa Awtar (or translated into Tuning and Strings) is Music Establishment that promotes choral music and innovative performance art in Jordan and around the region. Dozan wa Awtar Singers group was formed in 2009 in Amman, Jordan and is the leading secular choir in Jordan with a diverse membership and repertoire. The Choir includes 40-60 members from both Jordan and all around the world representing different professions, ages, cultures and interests. Dozan wa Awtar – Music EstablishmentThe last concert was held in Amman from February 6-8, 2018 at the CMS Theatre in Amman in collaboration with two other local choirs: "Vartavar" and "Harmony of Life" and they performed for 3 consecutive nights for the Jordanian audience a wide array of music from our region as well as Algeria, Tunisia, Macedonia, Romania and Armenia. Ayman Faza, of Macedonian heritage, arranged the Macedonian song "Makedonsko Devojce" and together with his brother Samer Faza, a UMD member, jointly taught the choir the song to celebrate the love they have for the Macedonian culture , people and heritage we carry. And it was dedicated to their very own Makedonsko Devojce – their mother. They regularly perform locally and internationally and below are some of the international awards they have received: Choir Festival Middle East held in Dubai, UAE 2017:Best Arabic Song Award9th World Choir Games held in Sochi, Russia 2016:Gold Medal – Folklore Category Gold Medal – Music of Spirit and Faith Category 8th World Choir Games held in Riga, Latvia 2014:Gold Diploma – Scenic Folklore Gold Diploma – Mixed Choir

Posted by United Macedonian Diaspora on Sunday, February 11, 2018

SHARE

Оставете коментар