Илјада и петстотини играорци формираа човечки синџир во облик на Македонија,  за време на седмата конвенција за зачувување на грчките традиции во Лерин, северна Грција.

Настанот „Танцот е живот“, бил иницијран од асоцијацијата на Пондите од Едеса „Агиос Теодорос Гавра“”, а биле претставени традиционални ора од Македонија, Црноморието, Тракија, Мала Азија и Епир.

Играорците кои ја формираа картата на Македонија на локалното фудбалско игралиште биле припадници на Пондите, етнички Грци доселени од бреговите на Црното Море.

SHARE