5 милиони долари од САД против руска пропаганда во Македонија

Околу пет милиони долари планираат да одвојат САД за борба против руската пропаганда во Македонија.

Парите ќе бидат дистрибуирани преку канцеларии на владината агенција за меѓународен развој (USAID).

„Средствата ќе бидат насочени за медиумско описменување на населението на поранешната југословенска република, запознавање со етичките медиумски норми и начините за нивно спроведување, како и заподдршка за независното новинарство. Потребата од ваков проект се наметнува по активностите на Русија, која води активна пропаганда преку ширење лажни вести“, пишува порталот„Новини.бг“.

SHARE