Државна агенција бара филозоф за урбанистичко планирање

Не е шега државната Агенција за просторно планирање бара филозоф за извршување на работни задачи кои немаат никаква врска со филозофија туку со архитектура и други сродни науки.

Архитектите вознемирени и понижени.

“И така, драги мои колеги архитекти, спаднавме на тоа дереџе личности со филозоВски факултет да бидат планери и урбанисти! Допирни точки со архитектура и урбанизам 0!

Ама ако, малце ни е! Колку се сеќавам, во последниве 2-3 декади не сме имале ниту еден протест, ниту едно реално дигање на гласот на архитектот за да се бори гласно за својата професија!

Се претворивме во слепи послушници и цртачи, на ниво на тренирани мајмуни!

Јас само не знам зошто сеуште постојат институции како Архитектонски факултет, Комора на Архитекти и Инженери на Република Македонија и Асоцијација на Архитекти на Македонија, кога очигледно се само „на папиру мртво слово”, пишува еден архитект по скандалот со државната агенција за просторно планирање која за архитектонски работи бара филозоф.

SHARE