Балканците ќе се селат во Германија

Новиот германски закон кој ќе ја либеризира имиграција во Германија и можноста за вработување, со душа се очекува во земјите од Запаен балкан.

Се верува дека новиот закон ќе охрабри повеќе посети на луѓе од Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Македонија и Албанија, доколку се укинат работни визи.

Многу граѓани на земјите од Западен Балкан, каде платиес се се уште ниски,  одлучуваат заминат во Западна Европа, особено во Германија, за да најдат работа и сигурна егзистенција за себе и за своите семејства.

SHARE