Бугарски универзитет чека одлука за отворање филијала во Свети Николе

36 докторанти од Меѓународниот славјански универзитет од Свети Николе се обучуваат на Универзитетот „”Св. Свети Кирил и Методиј “, во Велико Трново , соопшти ректорот Христо Бонџолов кој вели дека се уште се чека одлуката на македонската влада за откривање на филијалата а овој университет во Свети Николе.

Тој вели дека по неговата посета во Македонија добил уверување дека постапката заотворање на филијалата ќе биде брза, за да има прием на студенти во вториот семестар.

Професорот изрази уверување дека ќе има многу кандидати за магистерски програми и од Албанија, Србија и од Косово.

Бугарски универзитет отвора филијала во Свети Николе

SHARE