Самоодбраната е легитимна ако нема уважување на ставовите на науката за македонскиот јазик

Првиот човек на Одделот за лингвистика во Македонската академија за науки и уметности вели дека самоодбраната елегитимна доколку власта не ја послуша науката која се противи на барањата на Бугарија за одредување на македонскиот јазик како бугарски дијалект.

“Ако државните претставници не ги уважат научните ставови за македонскиот јазик, историја и култура на МАНУ и колегите, ако се откажат од милениумското македонско историско наследство, значи ќе го нападнат виталниот македонски интерес. Во тој случај самоодбраната ќе биде легитимна”, пишува Академик Катица Ќулавкова.

SHARE