Документ на АСНОМ што буди негативни асоцијации (ФОТО)

Во 1944 година на 19 септември президумот на АСНОМ носи решение со кое бугарскиот лев и албанскиот лек се платежни единици на териториите на Македонија окупирани од тогашните Бугарија и Албанија.

Потсетувањето на овој документ нуди негативни емоции, шеги и асоцијации на тема паралела со актуелните состојби и односи.

Документот на АСНОМ е издаден во Горно Врановци а потпишан е од претседателот Методија Андонов Ченто и секретарот на АСНОМ Владимир Полежиновски.

SHARE