„Економист“ ѝ пресуди на Владата на СДСМ: Во Македонија владее „хибриден режим“

Според рангирањето што го објавува угледниот британски весник, Македонија и натаму останува групата држави со „хибриден режим“ и се наоѓа во иста група со Албанија, Украина, Црна Гора, Сенегал, Кенија, Танзанија, Непал, Мали, Сиера Леоне, Босна и Херцеговина, Пакистан…

Во „хибридните режими“ изборите имаат значителни нерегуларности кои често ги спречуваат да бидат слободни и фер. Владиниот притисок врз опозициските партии и кандидати може да биде вообичаен.

Сериозни слабости се повеќе присутни отколку кај демократии со недостатоци – во политичката култура, функционирањето на владино и политичко учество. Корупцијата има тенденција да биде широко распространета, а владеењето на правото е слабо. Граѓанското општество е слабо. Обично, постои малтретирање и притисок врз новинарите, а судството не е независно.

Во годината кога две земји од Западна Европа – Франција и Португалија – се поместија од „демократија со недостатоци“ во категоријата „целосна демократија“, а една земја – Малта – се помести во другата насока, Македонија, како земја сместена во Источна Европа, е рангирана на 77 место во светот како „хибридна демократија“.

Според Индексот на демократија што го објави „Економист“ денеска, Македонија е само едно место подобро рангирана од 2018 година.

Во Источна Европа, пак, се наведува во студијата, просечната оценка на Индексот за демократија за 2019 година е непроменета на 5,42 во однос на 2018 година, што е значително под оценката на регионот од 5,76 во 2006 година, кога започнува индексирањето.

Подобрувања во оценкта има кај неколку земји, особено Ерменија и Украина, додека пад бележат Белорусија и Киргистан. Оценките на вкупно осум земји се зголемиле во 2019 година, девет бележат пад и 11 стагнирале.

Оваа мешовита слика сугерира дека демократската малаксаност во источна Европа опстојува во услови на слаба политичка култура, тешкотии во заштитата на владеењето на правото, ендемична корупција, отфрлање од страна на некои земји со „либерални“ демократски вредности и предност за „силните“ кои ги заобиколат политичките институции, сето тоа создава слаба основа за демократија.

Ниту една земја не се сменила категорија во 2019 година, што значи дека сè уште нема „целосни демократии“ во источна Европа. Сепак, постојат 12 држави кои се класифицирани како „демократии со недостатоци“, вклучувајќи ги и сите 11 земји-членки на ЕУ, и Србија; и девет кои се класифицирани како „хибридни режими“ (преостанатите држави од Западен Балкан, и Украина, Молдавија, Ерменија, Грузија и Киргистан). Останатите се „авторитарни режими“.

Во Хибридни режими изборите имаат значителни нерегуларности кои често ги спречуваат да бидат слободни и фер.

Владиниот притисок врз опозициските партии и кандидати може да биде вообичаен. Сериозни слабости се повеќе присутни отколку кај демократии со недостатоци – во политичката култура, функционирањето на владино и политичко учество. Корупцијата има тенденција да биде широко распространета, а владеењето на правото е слабо.

Граѓанското општество е слабо. Обично, постои малтретирање и притисок врз новинарите, а судството не е независно.

Индекс на демократија 2006 – 2019 година

Просечниот оценка на Западна Европа во Индексот за демократија беше стабилен во 2019 година во споредба со 2018 година, изнесуваше 8,35, со мал пад во секоја од трите претходни години. Земјите во Западна Европа заземаат седум од првите десет места на глобалната демократија, вклучувајќи ги и првите три места, а регионот може да се пофали со најголем број „целосни демократии“ во светот, со вкупно 15.

Сега има пет држави во регионот кои се класифицирани како „демократии со недостатоци“, што е намалување од шест во 2018 година.

Други земји што ги подобриле рангирањата во 2019 година се Финска, Грција, Ирска, Холандија и Шпанија, а Белгија, Италија и Турција забележале пад. Турција е единствениот „хибриден режим“ во овој регион.

Пресудни се изборите, странските влијанија, способноста на администрацијата

Рангирањето на скала од 0 до 10 се базира на 60 индикатори групирани во пет категории:

изборен процес и плурализам;
граѓански слободи;
функционирање на владата;
политичко учество; и
политичката култура.

Секоја категорија има оценка на скала од 0 до 10, а вкупниот индекс е едноставен просек на индексите од петте категории. Индексите од категориите се засноваат на збирот на оценките на индикаторот во категоријата, претворени во скала од 0 до 10.

Прилагодувања на оценките од категориите се прават ако земјите не постигнат оценка од 1 во следниве критични области за демократија: 1. Дали националните избори се слободни и фер. 2. Безбедност на гласачите. 3. Влијанието на странски сили врз владата. 4. Способност на државната служба за спроведување на политики. Ако резултатите за првите три прашања се 0 (или 0,5), еден поен (0,5 поени) се одзема од индексот во соодветната категорија (или изборниот процес и плурализмот или функционирањето на владата). Ако резултатот за 4 е 0, еден поен се одзема од функционирањето на индексот на категоријата на владата.

Индексните вредности се користат за поставување на земји во рамките на еден од четирите типа режими:

Целосни демократии:
оценки поголеми од 8

Демократии со недостатоци: оценки поголеми од 6, и помали од или еднакви на 8

Хибридни режими: оценки поголеми од 4, и помали од или еднаква на 6 и
Авторитарни режими: оценки помали од или еднакви на 4.

SHARE