Во минатото се правеле многу истражувања и се докажало постоење на тешки метали во езерото, но тоа не е причината за промената на неговата боја.

Имено, најголемото вештачко езеро во Република Македонија еднаш годишно ја менува својата боја поради на алгите.

Низ годините со појавиле многу приказни и теории, но ова е единствената вистина.

Езерото е сместено помеѓу планината Сува Гора на запад и резерватот „Јасен“ на исток. Езерото е долго 32 км, длабоко и 130 м, а максималното растојание од едниот до другиот брег изнесува 400 метри.

Езерото е создадено во 2004-та, кога започнала со работа хидроцентралата „Козјак”.

SHARE