Фирма од Липково влезе во „Скопски пазар“

Градежна фирма од Липково вложи 1,8 милиони евра во акции на „Скопски пазар“ со што оваа фирма веќе нема да биде контриолирана од семејството Давитковски.

Во вторник на 4 август беше склучена трансакција за купопродажба на вкупно 15.601 акција со право на глас во „Скопски пазар“ кои беа сопственост на Тодорка и синот Сашо Давитковски, а беа најследство од Трајко Давитковски долгогодишен успешен директор на единствената скопска фирма за огранизирање и управување со зелени пазари во главниот град.

Мајката и синот акциите ги продадоа за вкупен износ од 1,8 милиони евра, а поединечната цена за секоја акција изнесува 6.170 денари, ценакоја е за 3 пати пониска од последната пазарна цена по која таа акција беше тргувана на Официјалниот пазар на 28 октомври 2019 година.

Фактор

SHARE