Македонскиот експерт по меѓународно право Игор Јанев предвидува дека Франција ќе спречи почеток на преговори на Македонија со Европска унија наместо тоа да го стори Грција, како што, според него, се случило и со НАТО пред 11 години.

SHARE