ЈОРМ ќе следи евентуални неправилности на референдумот

Формираната привремена комисија од Јавното обвинителство на РМ ќе ги следи евентуалните противправности при организирањето и спроведувањето на референдумот.

Во комисијата членуваат по еден јавен обвинител од четирите виши јавни обвинителства и еден обвинител на ОЈО Скопје.

Јавното обвинителство на Република Македонија ја повикува јавноста, граѓанските организации, други организации, политички партии, домашни и меѓународни институции и сите кои сметаат дека во некоја постапка има индиции за сторено кривично дело поврзано со организирањето и спроведувањето на референдумот, да достават поднесок или пријава до комисијата.

SHARE

Comments are closed.