Каде и да си Македонија е во тебе (ВИДЕО НА ДЕНОТ)

Неколку девојчиња и момчиња од дијаспората подготвиле видео во кое тие под влијание на македонски симболи се трансформираат во традиционално македонски играорци и играорки.

Уживајте во звуците на Драчевско женско оро.

SHARE