Калоѓера: Ќе продолжам да го бранам македонството

Македонскиот конзул во Македонија во Хрватска, Горан Калоѓера, ианку преоверен македонснист и пријател на земјава, вели дека дека не му се допаѓа ова што се случува в Македонија.

„Можев да се прифатам промена на името ако тоа оди со влегувањето во НАТО и во ЕУ, со надеж дека тоа ќе му помогне на македонскиот народ да живее подобро, побезбедно и поекономично и Македонија да ги задржи своите сегашни граници“ пишува македонскиот конзул чие седиште е во Ријека.

„Ме загрижува молкот и тишината на моите колеги, експерти од сите профили, кои се согласуваат на компромиси кои го уништуваат наследство и идентитет на македонскиот народ.

Не можам, како македонсист со четириесетгодишно искуство, да прифатам некои нови гледања на  македонската историја.

Јас не прифаќам дека Делчев е Бугарин, ги отфрлам теориите за кирилското писимо,  не се согласувам со новата теорија дека Климент и Наум биле Бугари, од едноставна причина  што тоа фрла сенка на моите четириесет години работа како македонист, надворешен член на МАНУ и почесен доктор на Универзитетот „Кирил и Методија“„вели професот Калоѓера и дообјаснува:

„Еедноставно не можам и нема да ги преџвакувам тие нови ставови за македонската историја. Јас не се согласувам како научник дека одлуките на АСНОМ се избришани, па …. тогаш Македонците за прв пат во својата историја добија влада“ вели Калоѓера кој најавува дека и натаму ќе делува како научник кој ќе ги брни своите ставови баирануи на, како што вели, на опусите на Харалаппије Полоенаковиќ, Блааже Конески, Гане Тодоровски, Александар Спасов, Блаже Ристевски и други научници.

„Немам намера да се мешам во политичкиот живот на Македонците и Македонските, , јас едноставно го бранам единственото богато и научно оправдано “македониство“, вели Калоѓера.

SHARE