Кога си Ром или Албанец – ама за работно место

Порталот Off.net, открива мошне неoбичаен случај на таканаречена „позитивна дискриминација“, мерка предвидена за правична застапеност на припадниците на помалите етнички заедници во институциите…

Извор: Оff.net

SHARE