Колкав е поразот на Македонија во спорот за името

SHARE

3 Коментари

 1. Колкав е поразот на Македонија во спорот за името? Со еден наивен надеж да се интегрира во европските и евроатланските интеграции и да почувствува економскиот бенефит и просперитот од глобализацијата, со дадената согласност на Договорот за промената на идентитетот, Македонија веќе не е Македонија и со губењето на унитарноста и суверенитетот, НЕ-Македонија ИЗГУБИ својата ДРЖАВНОСТА или едноставно фазно губи ДРЖАВА, вклучувајќи и територијата. Без ДРЖАВА нема ниту пари, ниту профит, а нема ниту што да се интегрира. Едноставно, трчајќи за една „племенита цел”, а ова е секако да се прикучиш на семејството на Европските земји, на волшебен начин но и намерно го изгубивме идентитетот и државата, а поделба на ова парче земја допрва ќе се случи. Ние безимени, сите раскарани можеме само да бидеме лесен плен на соседите. А Албанците си чекаат својот дел.
  Во Методологијата, јас како студент на проф. Игор Јанев, научив од него дека постојат две основни грешки во однос на националното (јас не сум И.Ј., бев студент).
  Првата грешка на политичката елита е слепиот (шовинистички) па и како било „национализам”, од типот ГОЛЕМА МАКЕДОНИЈА, “БУКРЕШТАНСКИОТ ДОГОВОР” или некакво си “докажано античко потекло” или потекло од типот: “прво настанале амеби, па Македонци” и потоа “цела цивилизацијата настана од еден Македонски народ”. Или бесмислени мислења дека Македонија (исто важи и за Грција) има „историски права” и слично.
  Но втор вид методолошки грешки, според професоров И.Ј. се однесува на спртивното од национализмот, а тоа е негирањето или игнорирањето на сопствениот идентитет, во краен вид КАКО ИДЕОЛОГИЈА, или поопшто негирањето каков било идентитет, или поконкретно посебно “националниот идентитет” на еден народ како свој народ или една нација, во социолошката смисла на зборот.
  Според зборовите на Игор Јанев: “и ДВАТА ТИПА МЕТОДОЛОШКИ грешки ИЛИ крајни парадигми се еднакво штетни и опасни”!
  Кратко резимирано, и едната и другата крајност се вид методолошки грешки и имаат прагматична и утилитарна цел да бидат слугинка на политичката “идеологија”. Идеологијата по себе е облик на “искривена политичка свест со цели надвор од вистината и далеко од морален (Категорички) императив”. Денес „идеологијата е најголема опасност за демократскиот развој на едно општество”, да употребам зборовите на самиот Игор Јанев.
  П.С. Професоре И. Јанев, Ви се извинувам, но Вие самите рековте ова што го напишав, НАГЛАСУВЈКИ дека секоја идеологија па и патриотската е заробена парадигматична невистина”. поздрав,….

 2. Еден точен ли е резултатот? Да не греши човеков да не е 18-0?

Comments are closed.