Левица: Повратот на ДДВ ги понижувa најсиромашните граѓани

„Што значи повратокот на 15% од ДДВ? Колкава сума ќе добијат назад граѓаните? Лимитот на месечниот трошок на еден граѓанин е, во општ случај, неговата плата, доколку се занемари кредитот што истиот го зема. Максималниот повраток на месечно ниво кој може да го добие една текстилна работничка која заработува 12.000 денари, од кои на својот … Continue reading Левица: Повратот на ДДВ ги понижувa најсиромашните граѓани