Цели 203 евра изнесува минмалната плата во Македонија и според ова работниците во земјава се најниско платени во реггионот.

Во Босна и Херцеговина минималецот е 208 евра, во Албанија 211 евра, а во Црна Гора неодамна минималецот е зголемен на 222 евра, пишуваат регионалните медиуми.

Во Србија најниската платеа е 230 евра со најава следната година да се зголеми на 255 евра.

Во Хрватска минималецот е 405 евра, додеа во Словенија е 667 евра што е повеќе и од просечната плата во земјите од регионот.

SHARE