ММДЧП: Виножито пред 12 години го предупреди Нимиц

Македонското меѓународно движење за човекови права потсетува дека пред 12 години Македонците во Грција предупредија на опасноста за бришење на македонскиот идентитет.

“Политичката партија на Македонците во Егејска Македонија, Виножито, уште во 2007 година го предупреди Метју Нимиц дека Грција, со своето барање да се смени името на Република #Македонија, се обидува да ги избрише Македонците од лицето на Земјата”, пишува ММДЧП.

Прочитајте повеќе на овој линк (на македонски) –

http://mhrmi.org/vesti/2007_november05_e-rainbow-warns-nimetz-about-greek-nationalism

SHARE

9 Коментари

 1. Nacionalno Malcinstvo po Internacionalno pravilo se priznava isklucivo vo slucaj da DENES vo TAA drzava iznesuva Min . 20 % . Poshtovani OVCI ispratetego OVCAROT – Janev da broi !!!

 2. Постоење на идетитет Македонски народ или Македонски идентитет значи постоење на разлики помеѓу Македонскиот народ и сите други народи. Македонскиот идентитет значи разлика на македонскиот јазик од јазиците на другите народи, разлика на македонските обичаи од обичаите на другите народи, разлика на македонската култура од културите на другите народи, разлика на македонската историја од историите на другите народи. Се додека постојат тие разлики ќе постои Македонскиот народ како посебен народ, како идетитет. Кога ќе се изгубат тие разлики, кога Македонците ќе почнат да говорат на некој друг јазик, на јазик од некој друг народ, кога ќе ги прифатат обичаите од друг народ, културата на другиот народ, историјата на другиот народ, тогаш Македонскиот народ ќе го изгуби својот идентитет, ќе се претопи во тој народ чии јазик, обичаи, историја, култура ќе прифати и ќе престане да постои како посебен, Македонски народ. Името на државата нема никакво значење за тоа на каков јазик зборува еден народ (т.е. дали неговиот јазик се разликува од јазиците на другите народи), какви се обичаите на народот (дали се разликуваат од обичаите на другите народи), каква е неговата историја (дали се разликува од историите на другите народи), култура (дали се разликув од културите на другите народи), па според тоа нема никакво значење за идентитетот на народот.

   • Никаква. Ние сме дојдени на овие простори 1 000 години после смртта на Александар Велики, кога немало никакви трагови од неговата империја, како Јужнословенски плимиња. Кога дошле нашите предци, овде била државата Византија во која жителите се нардкувале Ромеи, во која грчкиот јазик и грчкото писмо биле официјални јазик и официјално писмо. Тогаш, овој простор не се ни нардкувал Македонија, туку Пеонија, долна Мизија, Средоземна Дакија Нашите не се мешале со Ромеите, не го научили ниту нивниот јазик (грчки), ниту нивното грчко писмо, така што Византија, за да ги привлече во Христијанството кое било официјална и единствена дозволена религија во државата, ги задолжила Кирил и Методиј да им направат азбука ( да ги описменат) и да им го преведат Новиот завет на старословенски за да можат на својот јазик ( старословенски) да го читаат и да го прифатат Христијанството. Инаку во тоа време немало антички Македонци на овие простори (како што тврдат некои новокомпоновани историчари од времето на Груевски) туку има Елини (Грци), Ерменци, Евреи, Латини и други народи кои, како што рековеме се нарекуваат Ромеи и зборуваат на грчки јазик и пишуваат со грчко писмо.

     • Еден доказ дека во Новиот завет во времето на апостол Павле ( пеесетите години на први век наша ера) не постојат Македонци како народ, туку кога се вели Македонци се мисли на жители на територијата Македонија која постои на овие простори во тоа време. Како Македонци во Н. Завет се спомнати 1. Секунд ( од Солун) во Дела апостолски 20; 4 и не се споменува повеќе така да нема никаква потврд дека е етнички Македонец, а не жител на територијата Македонија. 2. Сосипатар Пиров ( од Бер, Македонија – Беранец) Д. ап. 20; 4, за кој апостол Павле во Послснието до Римјаните 16; 21, вели дека е негов сродник (значи Евреин каков што бил и Павле) и Аристарх кој се споменува како „Македонецот“, „Македонецот од Солун“, а за кој апостол Павле во Посланието до Колосјаните 4; 10 и 11, вели дека е еден од обрежаните што значи дека е Евреин. За разлика од тоа, во Новиот завет има тројца Грци кои се спменуваат како Грци по народност. Тоа се Тимотеј за кој се вели дека е од мајка Јудејка и татко Елин во Д. апостолски 16; 10, потоа Трофим од Ефес спомнат како Еелин Д. ап. 21;28 и 29, и Тит во Посланието до Галатјаните 2;3. Значи, ако во времето на апостол Павле немало етнички Македонци, т. е. не постои Македонски народ, КАКО ТОА постоеле Македонци во 7-ми век, 700 години подоцна , кога нашите предци дошле на овие простори?

 3. Бре бре бре. Си се изнаправивте муабет. Па не мораше толку да пишуваш! Кажи му до тебе е. А нас не не убедуваш. Тешете и правдај те се за прадавството што го направивте меѓусебно.

Comments are closed.