ТВ претплата за Радио Телевизија Србија и за Радио Телевизија Војводина, со години се наплатува и таа е вклучена во сметката за струја.

Не гледаат сите телевизија, но сите се должни да плаќаат надоместок за јавниот сервис преку сметката за електрична енергија, дури и кога струјомерот е – на фарма.

ТВ-претплата се плаќа за сите 12 месеци од годината, се жалат земјоделците.

Сергеј Иванов, од Димитровград, која на Стара Планина има  фарма за магариња, плаќа ТВ претплата и закуќата во која живее и за шталата каде се магарињата и каде има струјомер.

Висината на надоместокот се плаќа во текот на целата година, иако услугата не се добива толку долго. Бидејќи електричните броила, кои се користат за електрични пумпи за наводнување, се користат три и пол месеци годишно во вегетациската сезона “, вели соговорник на „Политика“.

SHARE