Новото име Република Северна Македонија се појави веб-сајтот на владата.

SHARE