Новите банкноти од 100 евра и 200 евра, кои ќе бидат лансирани на 28 мај 2019 година, вчера беа презентирани од Европската централна банка (ЕЦБ)..

По банкнотите од 5, 10, 20 и 50 евра, банкнотите од 100 и 200 евра се последните две кои претрпеа промени од серијата „Европа”.

Нови и иновативни безбедносни карактеристики се користат во новите банкноти од 100 и 200 евра кои по големина се изедначени со оние од 50 евра.

SHARE