„Педагошки“ песнички за второ одделение

На фејсбук се споделува принт-скрин од песнички, наводно од лектира за второ одделение, посветени на „дебел црнец“ и за некој што го фатиле за уши пошто пушел, а имал „тлиесет и тли години“.

Коментар не е потребен

SHARE