На утрешната пленарна седница на парламентот во Тирана ќе се најде прашањето за состојбата со алармантниот пад на водостојот во Преспанско Езеро.

Иницијатива за ова поднесе Васил Стерјовски, пратеник од единствената партија на Македонците во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, МАЕИ.

„На мое барање, во албанското Собрание министерот за туризам и животна средина, Бленди Клоси треба да даде објаснување какви мерки превзема министерството, тука вклучително и во соработка и со надлежните институции на Македонија и Грција за да се спречи алармантниот пад на водата во Преспанското Езеро и еколошката катастрофа што му се заканува.

Од 2018 до денес езерото е повлечено најмалку 200 метри. Преспанското Езеро ги спојува териториите на Албанија, Македонија и Грција и претставува проблем што ги зафаќа сите три држави кои го делат брегот на езерото и треба да се преземат заеднички активности за да се забави оваа природна непогода, вели Стерјовски, како што пренесува весникот „Илинден“-Тирана.

SHARE