„ Овие на првава слика, бараат да ги лустрираме нашиве на вторава и третава слика бидејќи се бореле против овие на четвртата и петтата слика. На куково лето.

🙂 Тие се нашата гордост и битие. Да ни е честит 11 октомври – Денот на македонското народноослободително востание.
Р.Ѕ. Оној лик до Адолф Хитлер е бугарскиот цар Борис 3-ти, снимени во мај 1941 во Германија..

Фејсбук статус на профеосрот Никола Поповски, поранешен министер, пратеник и член на СДСМ…

https://www.facebook.com/nikola.popovski.9?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCri4NOKfsQSuh54i87afJyq–c0UhkctujGqHsIUP8pHuCYyZHQEi7UAcFIjBi_PhmHScxinOEVYsy&hc_ref=ARQBHelOOlwDSV-dCLiIUohWFrkA_kUw36fj9-BU4zbrqPywwfx6qv0EHPu5HKuPnig&fref=nf
SHARE