За моќта на кристалите се верувало уште во антички времиња, кај речиси сите стари цивилизаци, Еѓипќаните, Ккинезите, Индусите, Римјаните, старите индијански племиња, прастарите африкански племиња,се до Абориџините во Австралија, било присутно ова верување..

Во сите култури постојат верувања поврзани со лековитите моќи на полудрагите и драгите камења бидејќи тие не се обични камења – кристалите се живи.

Дека овие магични камења привлекуваат и одбиваат енергија постојат и научни експерименти кои  го потврдуваат тоа.

Кристалите се присутни и во некои од најголемите монотеистички религии како јудеизмот и христијанството; високи свештеници имаат вакви „украси“ на своите облеки што е малку контрадикторно бидејќи овие големи религии ги сметаат кристалите за пагански тотеми, „ѓаволска работа“ .

Темата за моќта на полудрагоцените и драгоцените камења ја поврзуваме со т.н. „оргонска“ енергија(комбинација од метал и неметал) која создава одредени  „реакции“ кои имаат моќ негативната енергија да ја трансформираат во позитивна, за што има и научно поткрепување за кои исто така ќе читате во некоја од следните стории на оваа тема.

Најдобрата комбинација на метал и неметал е бакар(сребро, злато) и кристал кој слободно можеме да го наречеме „оргонски генератор“ каде металот му помага на кристалот да ја канализира својата енергија со цел взаемна, поголема ефективниост.

Најдобар пример за за употреба на овие „оргхонски генератори“ се кралските круни и накитот на благородниците кои би повеќе  од само симбол на моќта, грандиозноста и материјалнто богатство кое тие го поседувале.

Во прилог за кристалите и оргонитите, заробени во пригоден *-мо мартовски подарок, на следниот ЛИНК.

Druid”s Choise

SHARE

Оставете коментар