Расправа во МАНУ за Договорот од Преспа

Во Македонската академија на науките и уметностите денес ќе се одржи научна расправа на тема „Спогодбата од Преспа: Меѓународно значење и импликации врз евроатлантските интеграции на Република Македонија“.

Расправата всушност е стручна анализа на Спогодбата за решавање на разликите опишани во Резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на СБ на ОН за престанување на важноста на Привремената спогодна од 1995. и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните (Спогодба од Преспа) и на општестветниот, политичкиот и медиумскиот контекст во кој таа е склучена.

Во расправата во првиот дел најавено е учество на повеќе членови на МАНУ, еминентни научници, претставници на органите на власта и на акредитираните дипломатски мисии во Република Македонија.

Вториот панел е насловен „Толкување на спогодбата и нејзините импликации“.

Меѓу учесниците се Владо Камбовски, раководител на Центарот за стратегиски истражувања при МАНУ.

За Камбовски, најзначајно е тоа што со договорот од Преспа, идентитетот и јазикот се обезбедени, а вели дека МАНУ ќе се залага за задржување на акронимот без да се преименува во Академија на науките на Северна Македонија.

 

SHARE

Comments are closed.