Eлектронските „здравствени“ картички не го дададоа саканиот ефект и здравствените институции работат на ново решение со кои граѓаните би имале пристап до здравствени услуги.

Електронските картички, чие времетраење е поминато, се вон функција, но и оние што се уште имаат рок, лекарите не ги бараат, па граѓаните ги остваруваат лекарските услуги со старите (сини или зелени) книшки.

„Формирана е работна група со претставници на Министерството за здравство, Фондот за здравство, единицата за електронско здравство и Факултетот за компјутерски науки, која изготви предлог за континуирано обезбедување на електронски услуги во здравствениот систем. Анализирани се процесите каде треба да се користи сегашната електронска здравствена картичка и дигиталниот сертификат. Во согласност со собраните информации, работната група подготви краткорочни и долгорочни решенија за надминување на проблемот со користењето на здравствените услуги“ дознава Алсат М.

Електронски здравствени картички беа ставени во функција во 2011 годиназа што беа издвоени 7,5 милиони евра.

SHARE

Оставете коментар