Власта бара метеоролог со гимназија во Крива Паланка, мора да е Албанец (ФОТО)

Оглас за работување во Хидрометеоролшкиот завод одделение во Крива Паланка.

Може да биде и со гимназија, но не смее да биде Македонец, Турчин, Ром, Србин, туку мора да биде Албанец.

SHARE