„Ова е типичен пример на верска потреба која се јавува кај одредена група граѓани. Само заедно можеме да го решиме тоа. Ќе продолжиме да разговараме.

Институциите мора да се почитуваат“, рече Зоран Заев за реакциите околу градежните работи на Алипашината џамија во Охрид

Проблем со Алипашината џамија во Охрид е минарето што треба да биде високо 32 метри и чија изградба не е дел од конзерваторско-реставратотските работи на објектот.

„Охрид е пример на соживот, пример на ‘Едно општество за сите’ за што денеска говориме преку Нацрт националната стратегија“, рече Заев.

SHARE